Język łużycki i kultura łużycka


Wyślij wiadomość:

Cena
80 zł /60 min.
Zakres
Szkoła średnia, Studia

Zapraszamy na profesjonalne zajęcia z języka łużyckiego .

Przedmiotem kursu jest język dolnołużycki w obecnym stadium rozwoju oraz podobieństwa i różnice między nim a językiem górnołużyckim. Z językiem dolnołużyckim będą również porównywane inne języki słowiańskie - polski i rosyjski. 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładowej i koncentrują się na aspektach językowych, kulturowych oraz historycznych związanych z obszarem Łużyc ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej znajomości języka dolnołużyckiego. 

Dodatkowe informacje –  

1.     Wszystkie kursy w Beit Safot odbywają się on-line. 
2.     Cennik – 80 zł/osoba za godzinę przy minimum dwóch słuchaczach, 100 zł/osoba za godzinę dla jednego słuchacza.
3.     Przed wysłaniem wiadomości prosimy o zapoznanie się z treścią rubryczki „O mnie" na stronie https://www.e-korepetycje.net/trex22 Znajdą tam Państwo dodatkowe informacje o naszych kursach.
4.     W ramach tego kursu nie przygotowujemy do egzaminów i nie oferujemy pomocy przy pisaniu i korekcie prac.


Opinie o korepetytorze (0)

Brak opinii