Jesteś tutaj:

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności Serwisu określa jak wykorzystywane są dane osobowe zbierane i przetwarzane w ramach funkcjonowania Serwisu oraz jak Serwis przestrzega praw i jak Użytkownik może ich dochodzić.


Definicje

Serwis - serwis ogłoszeniowy dla korepetytorów znajdujący się pod adresem www.korepetycje24.com prowadzony przez WebAct Kamil Szklarek z siedzibą w Warszawie przy ul. Benedykta Polaka 1 lok. 62, 02-777 Warszawa o numerze NIP: 507-003-48-92 i REGON: 101055000

Użytkownik – każda osoba fizyczna prowadząca lub nieprowadząca działalności gospodarczej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu w zakresie wszelkich jego dostępnych funkcjonalności.

Administrator Serwisu – właściciel Serwisu.


 1. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest WebAct Kamil Szklarek z siedzibą w Warszawie przy ul. Benedykta Polaka 1 lok. 62, 02-777 Warszawa o numerze NIP: 507-003-48-92 i REGON: 101055000. Kontakt e-mailowy: kontakt@korepetycje24.com
 2. Dane osobowe pozyskane przez Serwis mogą być przetwarzane przez podmioty świadczące usługi hostingu oraz poczty elektronicznej, a także przez pośredników płatności, podmioty świadczące usługi księgowe oraz prawne.
 3. Niektóre podmioty, którym Serwis przekazuje dane osobowe, mają swoje siedziby poza Unią Europejską (konkretnie w USA). Są to:
  a) Google, Inc. – zbierane dane uniemożliwiają jednoznaczną identyfikację osoby. Dane przekazywane są na potrzeby korzystania z narzędzie Google Analytics (użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć to narzędzie poprzez wyłączenie obsługi JavaScript w swojej przeglądarce internetowej). Polityka prywatności podmiotu: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
  b) Meta Platforms, Inc. (dawny Facebook Inc.) - zbierane dane uniemożliwiają jednoznaczną identyfikację osoby. Dane przekazywane na potrzeby korzystania z widgetów społecznościowych oraz mechanizmu autoryzacji za pośrednictwem konta Facebook. Polityka prywatności: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
  c) Linkedin, Inc. - zbierane dane uniemożliwiają jednoznaczną identyfikację osoby. Dane przekazywane na potrzeby korzystania z widgetów społecznościowych. Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

  Wszystkie powyższe podmioty dołączyły do programu Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/list).
 4. Zarejestrowany w Serwisie Użytkownik jest świadomy, że przekazane przez niego dane osobowe zostaną opublikowane na łamach Serwisu, w związku z czym będzie miała do nich dostęp każda osoba przeglądająca zasoby Serwisu, natomiast wszelkie zasoby i treści Serwisu są ogólnodostępne każdej osobie z dostępem do sieci Internet w sposób nieograniczony.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przez Użytkownika, aczkolwiek bez wymagalnego adresu e-mail nie będzie możliwe wykonanie usługi (zarejestrowanie i prowadzenie konta Użytkownika, wysłanie wiadomości przez formularz online, dodanie opinii).
 6. Dane osobowe przetwarzane przez Serwis mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 7. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Serwisu, ma prawo w dowolnym momencie do: edycji, usunięcia, udostępnienia, przeniesienia swoich danych osobowych, a także do sprzeciwu, wycofania lub ograniczenia zgody na ich przetwarzanie.
  W tej sprawie należy skontaktować się z Administratorem Serwisu poprzez formularz kontaktowy lub adres kontakt@korepetycje24.com.
  Zarejestrowany Użytkownik może w prosty i szybki sposób edytować swoje dane osobowe oraz usunąć swoje konto wraz z wszelkimi danymi osobowymi korzystając z opcji “Usunięcie konta” dostępnej w zakładce “Twoje konto” po zalogowaniu się.
 8. Usunięcie konta użytkownika (i jednocześnie jego danych osobowych) ma charakter trwały, tzn. nie można tych danych przywrócić, przy czym dane te będą jeszcze przetwarzane w formie backupu przez okres 7 dni.
 9. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Serwisu, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba mieści się pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Administrator Serwisu nie wykorzystuje profilowania, ani automatycznego systemu podejmowania decyzji podczas przetwarzania danych osobowych.
 11. Oferta Użytkownika, zawierająca podane przez niego podczas rejestracji dane osobowe i opublikowana przez niego na łamach Serwisu, może być indeksowana przez wyszukiwarki internetowe.
 12. Dla różnych kategorii danych osobowych przetwarzanych przez Serwis, występują różne cele, podstawy prawne oraz czasy ich przetwarzania. Poniższa tabela przedstawia te informacje.
  Kategoria danych Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Czas przetwarzania
  Dane zawarte w logach systemowych (adres IP, data i czas logowania) Dokonywanie czynności analitycznych i statystycznych Prawnie uzasadniony interes Administratora: analiza aktywności Użytkowników i na tej podstawie ulepszanie funkcjonalności Serwisu 3 lata
  Identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom w postaci potencjalnych nadużyć Użytkowników, obrona przed roszczeniami Prawnie uzasadniony interes Administratora: ochrona swoich praw
  Dane z cookies Zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona Użytkowników przed spamem, drobne funkcjonalności ułatwiające korzystanie z Serwisu (np. Ulubione ogłoszenia), utrzymanie sesji Użytkownika Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (świadczenia usług)
  Prawnie uzasadniony interes Administratora
  Do momentu wykasowania cookies z przeglądarki przez Użytkownika
  Dokonywanie czynności monitorujących ruch, analitycznych i statystycznych (Google Analytics) Prawnie uzasadniony interes Administratora: prowadzenie monitoringu aktywności Użytkowników
  Dane niezbędne do założenia konta w Serwisie (e-mail) Zawarcie i wykonanie umowy, aktywacja konta, przesyłanie komunikatów systemowych Niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usług w zakresie danych wymaganych do rejestracji w Serwisie Do momentu usunięcia konta przez Użytkownika lub Administratora Serwisu
  Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie praw Administratora Serwisu i Użytkowników
  Dane uzupełniające profil i podane przy dodawaniu ogłoszenia (nieobowiązkowe) Świadczenie Użytkownikowi usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta, umożliwienie Użytkownikowi uzupełnienia swojego profilu, publiczna prezentacja oferty Użytkownika Zgoda Użytkownika w zakresie samodzielnie podanych danych po wykonaniu rejestracji Użytkownika w ramach dodatkowego rozszerzenia danych profilu oraz w ramach treści dodawanych ogłoszeń Do momentu usunięcia konta przez Użytkownika lub Administratora Serwisu
  Realizacja obowiązków podatkowych Administratora Serwisu Prawnie uzasadniony interes Administratora
  Dane podawane przy dodawaniu opinii (imię, nazwisko i adres e-mail) Wykonanie umowy- publikacja opinii o Użytkowniku Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (świadczenia usług) Do momentu usunięcia konta, dla którego opinia została wystawiona lub do momentu usunięcia opinii przez Administratora Serwisu
  Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie praw Administratora Serwisu i Użytkowników
  Dane niezbędne podawane podczas korzystania z formularza kontaktu z zarejestrowanym Użytkownikiem Identyfikacja nadawcy oraz obsługa jego zapytania Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi 3 lata
  Dane niezbędne podawane podczas korzystania z formularza kontaktu z Administratorem Identyfikacja nadawcy oraz obsługa jego zapytania Uzasadniony interes Administratora: konieczność zapewnienia Administratorowi możliwości komunikacji z osobami korzystającymi z Serwisu 3 lata
  Podane powyżej czasy przetwarzania mogą zostać w uzasadnionych przypadkach wydłużone, w zakresie jakim jest to niezbędne, na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
 13. Serwis korzysta z mechanizmu plików cookies. Jest on konieczny do technicznie prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, w szczególności do utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika. W plikach cookies znajdują się informacje: unikalny identyfikator Użytkownika, informacje o systemie operacyjnym Użytkownika, informacje o wersji przeglądarki internetowej Użytkownika itp. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika. Użytkownik ma możliwość decydowania o dostępie do plików cookies na swoim urządzeniu, w tym o ich włączeniu bądź wyłączeniu. Instrukcja wykorzystywania cookies znajduje się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Brak wyłączenia cookies podczas korzystania z Serwisu oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
 14. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na niniejszej stronie. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania.