Korepetycje z INFORMATYKI (EXCEL, VBA, PHP)


502 Wyświetl numer

Wyślij wiadomość:

Cena
100 zł /45 min.
Miejsce
Korepetycje Poznań (całe miasto)
U korepetytora
Lekcje online/Skype
Nie
Zakres
Szkoła podstawowa, Gimnazjum, Szkoła średnia, Studia, MBA, studia podyplomowe

Profesjonalne korepetycje z wybranych działów informatyki.
+ Excel w tym Visual Basic (VBA)
+ Programowanie w php
+ HTML
+ Systemy informatyczne w ekonomii

CENA:
+ Korepetycje i konsultacje indywidualne: 100zł/ 45 min.
+ Korepetycje dwuosobowe: 100zł/45 min. od każdej osoby.

Profesjonalne korepetycje i konsultacje z EXCELA (wersja Excel 2003, 2007, 2010). Dzięki korepetycjom lub konsultacjom przygotujecie się Państwo:
+ do zaliczenia lub egzaminu
+ do rozmowy kwalifikacyjnej o pracę, w której wymagany jest Excel w tym Visual Basic (VBA)
+ poprawicie umiejętności pracy w Excelu

Wybrane zagadnienia, z których mogą odbyć się korepetycje lub konsultacje z EXCELA

- Formatowanie danych
- Tabele przestawne
- Funkcje
- Wykresy
- Sortowanie danych
- VBA (Visual Basic for Applications)

Wykorzystanie EXCELA w finansach:
- Tworzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
- Kalkulacje kosztów kredytu bankowego, leasingu operacyjnego, leasingu finansowego
- Kalkulacje dłużnych papierów wartościowych (bony skarbowe, obligacje)
- Kalkulacje pochodnych instrumentów finansowych (opcje call, put, kontrakty forward, futuers, IRS i wiele innych)
- Sporządzanie projekcji finansowych
- Ocena opłacalności inwestycji
+ NPV, ENPV
+ IRR, MIRR, ERR
- Tabele amortyzacji metoda liniowa, metoda przyśpieszona, amerykańskie metody amortyzacji (Sum-of-the-Years Depreciation (SOYD), Double-Declining Balance (DDB)
- Analiza CBA (Cost-Benefit Analysis) do dotacji unijnych
- Wykorzystanie EXCELA w ekonometrii i statystyce:
o Tworzenie modeli ekonometrycznych
o Wyznaczanie funkcji trendu
o Solver (LZD, nieliniowe problemy decyzyjne)
- i inne zagadnienia

Wykorzystanie programowania php przy rozwiązywaniu zagadnień finansowych i innych.

Zapraszam serdecznie do kontaktu.
Doświadczenie:
Wieloletnie doświadczenia w udzielaniu korepetycji i konsultacji. Praktyczne podejście - doświadczenie w firmach prywatnych jako konsultant. Na życzenia wystawiam rachunek.


Opinie o korepetytorze (0)

Brak opinii