STATYSTYKA MATEMATYCZNA I OPISOWA W TYM IB HL I SL


Wyślij wiadomość:

Cena
250 zł /45 min.
Miejsce
Korepetycje Poznań (całe miasto)
U korepetytora
Lekcje online/Skype
Tak
Zakres
Szkoła średnia, Studia, MATURA IB poziom HL. SL oraz uczelnie wyższe, MBA

Zapraszam serdecznie na profesjonalne korepetycje ze STATYSTYKI OPISOWEJ oraz STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ, a także z probabilistyki i kombinatoryki.

CENA:

 • Korepetycje indywidualne: 250zł/45 min.

Dlaczego warto skorzystać z korepetycji?

 • Dowolny poziom trudności, w tym do MATURY IB HL i SL (statistics IB)
 • Dowolna szkoła zarówno uniwersytety jak i politechniki
 • Gdzie są udzielane korepetycje: Poznań Grunwald, blisko centrum
 • Gwarancja zadania egzaminu
 • Wieloletnie doświadczenie
 • Dodatkowe materiały
 • Możliwość łączenia przedmiotów
 • Wykorzystanie statystyki w biznesie i finansach
 • Miła atmosfera
 • Termin do uzgodnienia od poniedziałku do soboty
 • Mogę polecić literaturę do statystyki zarówno polskojęzyczną jak i anglojęzyczną
 • Możliwość z skorzystania z podręczników anglojęzycznych (Statistics the Art and Science, Statistics for Economics, Accountinh and Busienss Studies i innych)


Korepetycje ze STATYSTYKI OPISOWEJ może obejmować między innymi materiał:

 • Zbiorowość statystyczna, jednostka statystyczna, badana cecha
 • Szeregi statystyczne, wykresy statystyczne i tablice statystyczne
 • Analiza struktury zbiorowości (wszechstronne badanie struktury zbiorowości): miary tendencji centralnej (klasyczne i pozycyjne); miary dyspersji,miary asymetrii, miary koncentracji
 • Analiza współzależności, korelacja liniowa i nieliniowa cech jakościowych i ilościowych, funkcje regresji I rodzaju, funkcje regresji II rodzaju (metoda MNK i MNW)
 • Analiza dynamiki zjawisk
 1. - indeksy jednopodstawowe
 2. - indeksy agregatowe
 3. - wyodrębnianie trendów za pomocą metod analitycznych
 4. - wyodrębnianie trendów za pomocą metod mechanistycznych
 5. - analiza zjawisk sezonowych (sezonowość addytywna, multiplikatywna i inne)


Korepetycje ze STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ może obejmować między innymi materiał:

 • Klasyczna definicja prawdopodobieństwa
 • Prawdopodobieństwo geometryczne
 • Prawdopodobieństwo względne
 • Zmienne losowe:
 1. zmienna losowa skokowa
 2. zmienna losowa ciągła
 3. dwuwymiarowe zmienne losowe:
 • Rozkłady zmiennych losowych skokowych:
 1. rozkład dwupunktowy
 2. rozkład dwumianowy
 3. rozkład wielomianowy
 4. rozkład geometryczny
 5. rozkład Poissona
 6. inne rozkłady typu skokowego (np. Polyi)
 •  Rozkłady zmiennych losowych o charakterze ciągłym:
 1.  rozkład jednostajny
 2.  rozkład normalny (Gaussa)
 3.  rozkład logarytmiczno-normalny
 4.  rozkład gamma
 5.  rozkład beta
 6.  rozkład Cauchy`ego
 •  Twierdzenia o rozkładach granicznych (Levy`ego, Moivre`a-Laplace`a
 •  Prawo wielkich liczb
 1.  nierówność Czebyszewa
 2.  mocne prawo wielkich liczb
 • Rozkłady z próby: rozkład średniej arytmetycznej, rozkład chi-kwadrat, rozkład t-Studenta, rozkład wariancji, rozkład Fishera-Snedecora, rozkłady asymptotyczne
 • Teoria estymacji statystycznej

- estymacja punktowa
- estymacja przedziałowa

 • + Weryfikacja hipotez statystycznych
 • + Testy statystyczne:

- weryfikacja hipotezy o wartości średniej
- weryfikacja hipotezy o wartości wariancji
- testy Barletta
- test zgodności chi-kwadrat
- test znaków
- test serii

 • + Zależność stochastyczna
 • + Łańcuchy Markowa
 • + Stacjonarne procesy stochastyczne
 • + Widma procesów stochastycznych
 • + Analiza spektralna
 • + Wykorzystanie programów statystycznych (EXCEL, GRETL, STATISTICA i inne). Zajęcia przy komputerze.
 • + i wiele innych zagadnień


Nie warto czekać do końca semestru bo może być już za późno. Zapraszam do kontaktu już dzisiaj.

Doświadczenie:
Wieloletnie doświadczenie. Możliwość wystawienia rachunku. Skończone wyższe studia z wyróżnieniem.Łatwy dojazd. Parking przed budynkiem.


Opinie o korepetytorze (1)

Ola
21 stycznia 2021

Bardzo polecam - indywidualne podejście do ucznia, miła atmosfera, świetny sposób tłumaczenia. Strzał w 10 dla wszystkich uczniów IB :)