Korepetycje z FINANSÓW w Poznaniu. Zapraszam.


Wyślij wiadomość:

Cena
250 zł /45 min.
Miejsce
Korepetycje Poznań (całe miasto)
U korepetytora
Lekcje online/Skype
Tak
Zakres
Szkoła średnia, Studia, MATURA IB poziom HL, studia MBA, egzaminy

Zapraszam serdecznie na profesjonalne korepetycje i konsultacje z FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW. Możliwe jest także zamówienie sobie korepetycji i konsultacji z przedmiotów: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, analiza finansowa, matematyka finansowa (financial mathematics), analiza finansowo-ekonomiczna, analiza CBA do dotacji unijnych, matematyka ubezpieczeniowa, inżynieria finansowa, matematyka instrumentów pochodnych, ekonometria finansowa (financial econometrics), rynki kapitałowe, rynki finansowe, ekonomia finansowa, finanse behawioralne i inne zbliżone.


Materiał poruszany z finansów może dotyczyć m.in. zagadnień:

 • Analiza wskaźnikowa
 • Cykl konwersji gotówki
 • Kredyt kupiecki i jego koszt
 • Metody oceny inwestycji: wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), zdyskontowane przepływy netto  (NPV), zmodyfikowane zdyskontowane przepływy netto (MNPV),inne metody oceny inwestycji
 • Regresyjne modele finansowe
 • Wykorzystanie metod statystycznych i ekonometrycznych w finansach: EBIT, EPS, modele wyceny akcji i obligacji, model Blacka-Scholesa, duracja, capital-Asset Pricing Model (CAPM), Chi-Square Test, stopa zwrotu z aktywów (ROA), stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE), stopa zwrotu z inwestycji (ROI), Quantity Discount Model (EOQ), cena dualna
 • Koszty kredytu
 • Liczenie PV i FV, strumienie płatności
 • Analiza kosztów i korzyści (analiza CBA)
 • Efekty zewnętrzne
 • Wyznaczenie ENPV, ERR, B/C do projektów unijnych
 • Wyznaczanie wartości firmy m.in metodą DCF, metodą majątkową i innymi
 • i inne zagadnienia


Warto zgłosić się wcześniej, gdyż pod koniec semestru może być już za późno! Zapraszam serdecznie do kontaktu.
Korepetycje mogą obejmować także następujące przedmioty: Investment (inwestycje), Finance (finanse), Asset Mangment (zarządzanie aktywami).


Przykładowe problemy, z których mogą odbyć się korepetycje z przedmiotów: Investment (inwestycje), Finance (finanse), Asset Mangment (zarządzanie aktywami):

 • Time Value of Money (TVM)
 • Bond Valuation
 • Rates of Return
 • Capital-Asset Pricing Model (CAPM)
 • Financial Statments
 • Balance Sheet Ratios
 • Cash Flow Analysis
 • Financial Planning
 • Working Capital
 • Cost of Capital
 • Capital Market
 • i wiele innych


Korepetycje i konsultacje mogą obejmować także zakres PRAWA FINANSOWEGO:

 • Ustawa SOX (Sarbanes-Oxley Act of 2002)
 • Securities Act of 1933 (1933 Act)
 • Securities Exchange Act of 1934 (1934 Act)
 • Ustawodawstwo i metody AML


Wykorzystanie programowania php i arkuszy kalkulacyjnych EXCEL w finansach:

 • Sporządzanie bilansów, rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych w arkuszach kalkulacyjnych
 • Analiza CBA (Cost-Benefit Analysis) w arkuszach kalkulacyjnych
 • Tabele amortyzacji kredytów, leasingów operacyjnych i finansowych
 • Ocena opłacalności inwestycji (NPV, IRR)
 • Programowanie skryptów potrzebnych do rozwiązywania problemów finansowych
 • i inne

CENA:

 • Korepetycje i konsultacje indywidualne: 250zł/45 min.

Doświadczenie:
Wieloletnie doświadczenie w udzielaniu korepetycji i konsultacji. Praktyczne podejście - doświadczenie w firmach prywatnych jako konsultant. Na życzenia wystawiam rachunek na usługi edukacyjne. Wyższe studia.


Opinie o korepetytorze (1)

Ola
21 stycznia 2021

Bardzo polecam - indywidualne podejście do ucznia, miła atmosfera, świetny sposób tłumaczenia. Strzał w 10 dla wszystkich uczniów IB :)