Analiza Finansowa, Rynek Finansowy

Tomasz Nowakowski Mequa42 lata
Mgr/mgr inż.

573 Wyświetl numer
9485947

Wyślij wiadomość:

Cena
40 zł /60 min.
Miejsce
Korepetycje Katowice (Centrum)
U korepetytora
Lekcje online/Skype
Tak
Zakres
Studia, praca (bankowość)

Jestem absolwentem Metod Ilościowych (oraz Inżynierii Finansowej); oferuję korepetycyjne usługi w zakresie szeroko rozumianych finansów (tłumaczenie, zadania, projekty). Najczęściej spotykam się z następującymi zagadnieniami z trzech obszarów:

Analiza Finansowa: wstępna analiza sprawozdań (strukturalna i dynamiczna); analiza wskaźnikowa; modele dyskryminacyjne; koszt kapitału (WACC, CAPM itp.); dźwignie i progi rentowności; metody wyceny przedsiębiorstw (majątkowe; dochodowe - DCF, EVA; porównawcze; mieszane).

Rynek Finansowy: wycena papierów wartościowych (akcje, obligacje; także wycena opcji np. modelem dwumianowym); analiza portfelowa (stopa zwrotu i ryzyko - analiza Markovitza) i modele inwestycyjne (CAPM, APT, CML, SML; wskaźniki Beta, Jensena, Sharpe'a, Treynora); analiza zdarzeń (event study analysis) na rynkach finansowych; finanse międzynarodowe (szczególnie teoria i praktyka rynków walutowych).

Matematyka Finansowa: wartość pieniądza w czasie (przyszła, bieżąca); płatności annuitetowe; rachunek weksli, rachunek rent i rachunek stóp procentowych; decyzje inwestycyjne (m.in. NPV, IRR, decision trees).

Udzielam pomocy także w jęz. angielskim i niemieckim.
 


Opinie o korepetytorze (0)

Brak opinii