Język polski dla cudzoziemców


601 Wyświetl numer

Wyślij wiadomość:

Cena
70 zł /60 min.
Zakres
Szkoła podstawowa, Gimnazjum, Szkoła średnia, Studia

Cześć! Nazywam się Ewa, jestem językoznawczynią i nauczycielką języków obcych. Zapraszam na zajęcia z języka polskiego na wszystkich poziomach, indywidulane oraz grupowe, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Ukończyłam filologię hiszpańską (studia licencjackie oraz magisterskie) oraz filologię włoską (studia licencjackie) na Uniwersytecie Łódzkim, w 2019 roku obroniłam tytuł doktora językoznawstwa.

Języków obcych uczę od 7 lat, tworzę również materiały dydaktyczne. Prowadzę zajęcia na wszystkich poziomach, plan zajęć dostosowuję do konkretnych potrzeb i zainteresowań (umiejętności interakcyjne, ćwiczenie gramatyki, poszerzenie zakresu słownictwa, etc.). Prowadzę również zajęcia z języka specjalistycznego (administracyjnego, ekonomicznego, etc.).

Zapraszam na darmową lekcję próbną!

Zajęcia indywidualne - 70zł/60min

Zajęcia w parach: 60zł od osoby/60 min

Hi! My name is Ewa. I’m a linguist and foreign languages teacher. I invite you to join my Polish classes, either individually or in groups, at every level, for both adults and children. I hold degrees in Spanish and Italian Philology, and in 2019, I earned a PhD in linguistics from the University of Lodz.

I have been teaching foreign languages for 7 years and also create didactic materials. I adapt the lesson plans to each student’s individual needs and interests, focusing on interactive skills, grammar, lexical practice, and more. I also teach technical language from various fields such as administrative, economic, etc.

I invite you to a free trial lesson!

Individual classes - 70zl/60minutes

Classes for two students - 60zl per person/60 minutes


Opinie o korepetytorze (0)

Brak opinii