Korepetycje - genetyka / genetyka molekularna


666 Wyświetl numer

Wyślij wiadomość:

Cena
100 zł /60 min.
Zakres
Gimnazjum, Szkoła średnia, Studia, Doktorat, Praca zawodowa

Witam

Oferuję korepetycje z genetyki klasycznej (prawa Mendla, krzyżówki dziedziczenia genów/alleli, proces crossing-over, budowa materiału genetycznego, mitoza i mejoza, ekspresja genów, cechy sprzężone i związane z płcią, choroby genetyczne, genetyka człowieka, modele zwierzęce) oraz z genetyki molekularnej (projektowanie primerów, metody analizy materiału genetycznego, inżynieria genetyczna, epigenetyka, praca z bazami danych, diagnostyka laboratoryjna). 

Swoje doświadczenie zdobywałem na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Polskiej Akademii Nauk, Małopolskim Centrum Biotechnologii, a także w firmach prywatnych Selvita i Ryvu Therapeutics. Genetyki uczyłem się zarówno od strony teoretycznej, jak i jej praktycznego wykorzystania jej w laboratorium.

Prowadzę zajęcia online, z wykorzystaniem przygotowanych przeze mnie prezentacji, zadań i problemów badawczych. Zajęcia dostosowuję do indywidualnych potrzeb. Jestem bardzo elastyczny, reaguję na feedback i staram się zaproponować taki tryb pracy, aby jak najlepiej osiągnąć zakładane cele. Jestem fanem swobodnego podejścia do zajęć - stres blokuje uczenie się i zraża do pogłębiania wiedzy, a przed każdym kto rozpocznie karierę biologa/biotechnologa przecież długa i trudna droga ciągłego doskonalenia :) 

Mateusz


Opinie o korepetytorze (1)

Magdalena
23 maja 2023

Jestem pod ogromnym wrażeniem jakości prowadzonych zajęć - pan Mateusz ma szeroką wiedzę na temat wielu zagadnień, którą popiera również ogromnym praktycznym doświadczeniem, dzięki czemu przekazywane treści łatwiej zrozumieć i przyswoić. Wszystkie lekcje są doskonale przygotowane, prezentacje na dany temat umożliwiają wizualizację teorii i ułatwiają prowadzenie notatek, uczeń po zajęciach również ma do nich dostęp, dzięki czemu może bez problemu wrócić do danego zagadnienia. Zadane pytania nie pozostają bez odpowiedzi, nawet jeśli znacznie wykraczają poza wymagany zakres. Pan Mateusz jest zawsze chętny na zdobywanie wiedzy, przyjmuje też wszelkie uwagi na temat zajęć, starając się jak najbardziej dostosować do indywidualnych potrzeb ucznia. Lekcje są prowadzone w bardzo przyjaznej atmosferze, nigdy nie brakuje na nich uśmiechu i szacunku. Bardzo rzadko spotyka się tak wspaniałego nauczyciela, serdecznie polecam!