Biologia molekularna - techniki laboratoryjne


666 Wyświetl numer

Wyślij wiadomość:

Cena
120 zł /60 min.
Zakres
Szkoła średnia, Studia, Doktorat, Praca zawodowa

Witam

Oferuję zajęcia i konsultacje wyników z technik laboratoryjnych biologii molekularnej / biotechnologii: qPCR, Western Blot, ELISA, aLISA, immunofluorescencyjna lokalizacja białek, FACS, izolacje RNA/DNA/białek, hodowle komórkowe (linie stałe i pierwotne), praca ze zwięrzetami laboratoryjnymi, analizy komórek układu immunologicznego, testy żywotnościowe komórek, obsługa software'u (np. GraphPad, ImageLab, FlowJo, qPCR Software), techniki histologiczne, elektroforeza na żelach poliakrylamidowych i agarozowych, podstawy sekwencjonowania, inżynieria genetyczna.

Podczas zajęć dokładnie omawiam zastosowanie danej metody, naukowe podstawy i sens działania techniki laboratoryjnej, szczegółowo prezentuję jej przebieg, oraz uczę interpretować i analizować wyniki.

W przypadku konsultacji wyników, pomagam przeanalizować otrzymane dane, wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski i zaplanować protokoły kolejnych eksperymentów.

Swoje doświadczenie zdobywałem na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Polskiej Akademii Nauk, Małopolskim Centrum Biotechnologii, a także w firmach prywatnych Selvita i Ryvu Therapeutics. Biologii molekularnej uczyłem się zarówno od strony teoretycznej, jak i jej praktycznego wykorzystania w laboratorium. W ciągu kilkunastu lat zdobywałem doświadczenie pracując w różnych zespołach, przy różnych projektach, wykorzystując wiele wariantów wspomnianych technik laboratoryjnych.  

Chciałbym się podzielić swoim doświadczeniem. Uważam, że właściwe zrozumienie wykonywanych eksperymentów pozwala lepiej planować badania, w tym programy grantowe; identyfikować i rozwiązywać problemy; dodaje pewności w prowadzeniu dyskusji naukowych (np. prezentowanie wyników swoim przełożonym, współpracownikom / podczas konferencji). Poza tym wszystkim - lepsze zrozumienie technik laboratoryjnych to znacznie większa frajda z badań :) 

Prowadzę zajęcia online, z wykorzystaniem przygotowanych przeze mnie prezentacji, zadań i problemów badawczych. Zajęcia dostosowuję do indywidualnych potrzeb. Jestem bardzo elastyczny, reaguję na feedback i staram się zaproponować taki tryb pracy, aby jak najlepiej osiągnąć zakładane cele. Jestem fanem swobodnego podejścia do zajęć - stres blokuje uczenie się i zraża do pogłębiania wiedzy, a przed każdym kto rozpocznie karierę biologa/biotechnologa przecież długa i trudna droga ciągłego doskonalenia :) 

Mateusz


Opinie o korepetytorze (1)

Magdalena
23 maja 2023

Jestem pod ogromnym wrażeniem jakości prowadzonych zajęć - pan Mateusz ma szeroką wiedzę na temat wielu zagadnień, którą popiera również ogromnym praktycznym doświadczeniem, dzięki czemu przekazywane treści łatwiej zrozumieć i przyswoić. Wszystkie lekcje są doskonale przygotowane, prezentacje na dany temat umożliwiają wizualizację teorii i ułatwiają prowadzenie notatek, uczeń po zajęciach również ma do nich dostęp, dzięki czemu może bez problemu wrócić do danego zagadnienia. Zadane pytania nie pozostają bez odpowiedzi, nawet jeśli znacznie wykraczają poza wymagany zakres. Pan Mateusz jest zawsze chętny na zdobywanie wiedzy, przyjmuje też wszelkie uwagi na temat zajęć, starając się jak najbardziej dostosować do indywidualnych potrzeb ucznia. Lekcje są prowadzone w bardzo przyjaznej atmosferze, nigdy nie brakuje na nich uśmiechu i szacunku. Bardzo rzadko spotyka się tak wspaniałego nauczyciela, serdecznie polecam!