Korepetycje i warsztaty przedegzaminacyjne


503 Wyświetl numer

Wyślij wiadomość:

Cena
50 zł /60 min.
Zakres
Szkoła podstawowa, Gimnazjum, Szkoła średnia

Korepytycje z języka polskiego:

 • matura pisemna i matura ustna poziom podstawowy i rozszerzony:
  • zajęcia merytoryczne (dokładne omówienie lektur obowiązkowych, interpretacja utworu literackiego i dzieła sztuki, inne zagdadnienia maturalne np. gramatyka) - po zajęciach uczeń otrzymuje notatki dotyczące omawianego tematu lub wykład audio z powtórką!
  • zajęcia praktyczne z zakresu pisania pracy maturalnej

Forma korepytycji do uzgodnienia - możliwe cotygodniowe zajęcia (60 min lub 120 min) lub warsztaty weekendowe (3 - 4 godziny + przerwa) pozwalające na zapoznanie ucznia z regułami pisania pracy maturalnej, kryteriami oceny, najistotniejszymi punktami uzyskania jak najwyższej oceny oraz wspólne napisanie pracy i ocenienie poziomu ucznia.

 • egzamin 8 klasisty (pisanie różnych form wypowiedzi np. rozprawka, opowiadanie, gramatyka, interpretacja utworu literackiego)

Kim jestem?

 • nauczycielka języka polskiego z 40-letnim stażem (30 lat w szkole średniej i 10 lat w szkole podstawowej),
 • egzaminator maturalny (od początku nowej matury),
 • metodyk języka polskiego,
 • nagrodzona medalem Komisji Edukacji Narodowej,
 • autorka publikacji na temat literatury.

Poszukuję kreatywnych metod nauczania dla osób na różnym poziomie wiedzy i umiejętności, gwarantuje przekazywanie wiedzy w sposób uporządkowany i dostosowany do poziomu ucznia.

 


Opinie o korepetytorze (0)

Brak opinii