Matematyka - Matura i Studia (693 14 14 45)


693 Wyświetl numer

Wyślij wiadomość:

Cena
120 zł /60 min.
Zakres
Szkoła średnia, Studia

Dzień dobry.

Jestem absolwentem matematyki ze stopniem naukowym doktora. Ponadto czynnym nauczycielem akademickim posiadającym ponad dziesięcioletnie doświadczenie w udzielaniu korepetycji.
Chętnie i skutecznie przygotuję do kolokwiów i egzaminów na studiach oraz egzaminu maturalnego z matematyki zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym (również zajęcia on-line).

Z racji prowadzenia zajęć zdalnych, zapraszam do kontaktu studentów i uczniów ze wszystkich polskich uczelni oraz szkół średnich.

Zapraszam również szczególnie studentów i uczniów, którzy chcą na bieżąco opanowywać materiał, powtórzyć i usystematyzować wiedzę oraz tych, którzy mają problemy ze zrozumieniem poszczególnych przerabianych zagadnień.

NIE rozwiązuję kolokwiów ani egzaminów w czasie rzeczywistym! Ewentualnie przygotowuję do nich z wyprzedzeniem.

Jeżeli chodzi o przygotowanie studentów do kolokwiów albo egzaminów to możliwe jest zarówno przerabianie konkretnych zadań otrzymanych od prowadzących zajęcia jak i sugerowanych przeze mnie z dużej bazy jaką posiadam.

Do każdego egzaminu zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym mam dobrane i opracowane odpowiednie zadania zgodne z obecnymi wymaganiami. Dzięki ich przerobieniu uczeń będzie nakierowany i bardzo dobrze przygotowany do tego, aby napisać odpowiedni egzamin na satysfakcjonującym, wysokim poziomie.

Oferuję proste i zrozumiałe tłumaczenie rozwiązywanych zadań.

Do tego dodaję miłą i przyjazną atmosferę połączoną z odpowiednim, indywidualnym podejściem oraz dużą dozą cierpliwości, a to wszystko składa się na o wiele większą łatwość w przyswajaniu wiedzy matematycznej.

Skuteczność udzielanych przeze mnie korepetycji z matematyki zarówno uczniom jak i studentom potwierdzają ich bardzo dobre wyniki z egzaminów maturalnych, poprawa ocen ze sprawdzianów, zaliczone kolokwia, zdane egzaminy na studiach i ogólne zadowolenie z wzajemnej współpracy.

Dostosowując się do potrzeb moich uczniów, oferuję również możliwość zdalnego nauczania np. poprzez program Skype, Microsoft Teams.

Zajęcia on-line prowadzone są przy użyciu nowoczesnego tabletu graficznego dzięki czemu widok jest taki jak podczas pisania na tablicy szkolnej lub na kartce papieru, a wskutek tego efekt taki jakbyśmy pracowali stacjonarnie.

Wszelkie pytania i wątpliwości, powstające w trakcie rozwiązywania zadań, są na bieżąco wyjaśniane tak aby omawiane zagadnienie stało się jasne i przejrzyste.

Jeżeli student lub uczeń posiadają tablet graficzny, istnieje możliwość równoczesnego nanoszenia notatek, dzięki czemu zrozumienie omawianych zagadnień będzie jeszcze bardziej klarowne.

Po każdych zajęciach wysyłam studentowi (uczniowi) plik w formie elektronicznej z całą treścią zapisanych podczas spotkania zadań wraz z dołączonymi objaśnieniami tak, aby była możliwość przeanalizowania we własnym zakresie zrealizowanego materiału. Oprócz tego dobieram i przekazuję odpowiednie zadania w celu bieżącego utrwalania nabytej wiedzy.

Dodatkowo istnieje możliwość przeprowadzania zajęć on-line w większych grupach, co spowoduje odpowiednie obniżenie stawki godzinowej za osobę.

Jeżeli chodzi o stawki za godzinę zegarową to są następujące:
Studenci (Matematyka wyższa) - 150 zł
Szkoła średnia (Poziom rozszerzony) - 120 zł
Szkoła średnia (Poziom podstawowy) - 100 zł

Matematyka wcale nie jest taka skomplikowana jak się wydaje.
Zapraszam do współpracy wszystkich chcących się o tym przekonać :)

KONTAKT: tel. 693 14 14 45, Paweł


Opinie o korepetytorze (0)

Brak opinii