Statystyka / SPSS / R i RStudio / Metodologia / EN

Maciej 33 lata
Mgr/mgr inż.

504 Wyświetl numer

Wyślij wiadomość:

Cena
120 zł /60 min.
Miejsce
Korepetycje Warszawa (Saska Kępa)
U korepetytora
Lekcje online/Skype
Tak
Zakres
Szkoła średnia, Studia

Statystyka / SPSS / R i RStudio / Metodologia badań / Tutoring in English / PSPP

English speakers, please scroll down.

Warszawa lub online

 

Specjalizuję się w statystyce, programach SPSS i PSPP, języku programowania R w środowisku RStudio, metodologii badań, oraz psychometrii.  Sposób prowadzenia zajeć dostosowuję do potrzeb klienta. Potrafię wszystko wyjaśnić w przystępnym dla humanistów języku. Gdy zachodzi taka potrzeba, dla osób bardziej wymagających odpowiednio rozszerzam materiał i terminologię. Korepetycji z powodzeniem udzielam od 5 lat. Pomogłem już ponad 450 student(k)om i doktorant(k)om m.in. z uczelni SWPS, UW, UWr, APS, SGH, UKSW i SGGW.

 

Dziedziny w jakich pomagam:
• Nauka obsługi programów statystycznych SPSS i PSPP
• Nauka programowania w R w środowisku RStudio
• Statystyka teoretyczna - statystyki opisowe i wnioskowanie statystyczne
• Metodologia badań naukowych
• Pomoc przy przeprowadzaniu i opisywaniu analiz statystycznych do badań

 

Zakres wiedzy statystycznej, z jakiej nauczam, to m.in.:
• Miary tendencji centralnej, rozproszenia i rozkładu
• Wykresy (słupkowe, skrzynkowe, rozrzutu, histogramy, liniowe)
• Estymacja punktowa i przedziałowa (przedziały ufności), rozkłady normalny, t i F 
• Klasyczne testy oparte na modelu liniowym (testy t, analiza wariancji/ANOVA we wszystkich schematach, ANCOVA, MANOVA, korelacja Pearson’a, regresja liniowa)
• Testy nieparametryczne (Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, Friedman oraz korelacja współczynnikami Spearman’a i Kendall’a) 
• Inne testy nieliniowe (Chi-kwadrat, McNemar’a, Cochrane’a)
• Analiza czynnikowa
• Analiza dyskryminacyjna
• Regresja logistyczna
• Fundamenty teoretyczne statystyki: opis statystyczny, wnioskowanie statystyczne, pojęcie istotności (p), centralne twierdzenie graniczne, błąd standardowy, znaczenie rozkładu normalnego

 

Zakres wiedzy z metodologii naukowej i psychometrii to m.in.:
• Pojęcie zmiennej - podział na zmienne niezależne i zależne
• Pojęcie pomiaru - operacjonalizacja zmiennych i dobór wskaźników (narzędzi badawczych)
• Poziom pomiaru (skale zmiennych)
• Rodzaje badań - eksperyment, quasi-eksperyment, badania obserwacyjne
• Schematy badawcze - międzygrupowy, wewnątrzgrupowy, mieszany
• Trafność wewnętrzna i zewnętrzna badań empirycznych
• Procedura badawcza
• Pojęcia rzetelności, trafność, normalizacji i standaryzacji w testach
• Formułowanie pytań i hipotez badawczych

 

Zajęcia prowadzę zarówno na żywo, w Warszawie, jak i online (skype, zoom). Wszystkich, którzy preferują pierwszą z opcji, zapraszam do siebie. Zajęcia odbywają się na Saskiej Kępie, niedaleko Ronda Waszyngotna, w komfortowej atmosferze, przy kubku gorącej kawy lub herbaty.

 

English speakers

I am a private statistics tutor who graduated in Psychology from the Warsaw University of Social Sciences and Humanities (SWPS). I specialize in both descriptive and inferential statistics, scientific methodology in psychology, statistical software like SPSS and PSPP, and statistical programming in R and RStudio. I have been giving private statistics lessons successfully for the past 5 years. I also help with running and describing analyses for academic degrees and research reports. We can either meet at my place in Warsaw (I live near National Stadium, in Saska Kępa) or connect online.

Koszt: 120 zł za godzinę zegarową
Zajęcia w parze – łącznie 160 zł
Tel/mobile: 504 532 255


Opinie o korepetytorze (0)

Brak opinii