Język polski korepetycje


784 Wyświetl numer

Wyślij wiadomość:

Cena
50 zł /60 min.
Miejsce
Korepetycje Wejherowo (całe miasto)
U ucznia/ u korepetytora
Lekcje online/Skype
Tak
Zakres
Szkoła podstawowa, Gimnazjum, Szkoła średnia, Studia

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego –magister z przygotowaniem pedagogicznym i edytorskim – udzieli korepetycji na wszystkich poziomach edukacyjnych. Nauczenie to moja pasja, którą rozwijam i wykorzystuję z pożytkiem dla uczniów od wielu lat. Oferuję kompleksowe przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty poprzez: odświeżenie lektur, tworzenie długich i krótkich form wypowiedzi pisemnej, przerabianie testów, kształcenie literackie i językowe, pracę z arkuszem egzaminacyjnym. Gwarantuję efektywną naukę do egzaminu maturalnego (część pisemna i ustna) – praca z tekstem, arkuszami maturalnymi, czytanie ze zrozumieniem, pisanie rozprawki, przybliżenie tematyki lektur, interpretowanie oraz analizowanie tekstów kultury, opisywanie obrazów, plakatów i pozostałe ćwiczenia. Pomagam również w bieżących sprawach szkolnych. Przygotowuję do sprawdzianów, koryguję prace pisemne, omawiam lektury oraz wszelkie zagadnienia literackie, kulturowe, jak i językowe. Na moich zajęciach możecie liczyć Państwo na miłą oraz twórczą atmosferę. Jednakże spotkacie się z pedagogiem wymagającym, który poprzez ciężką i systematyczną pracę zagwarantuje nieustanny, satysfakcjonujący rozwój każdemu uczniowi.


Opinie o korepetytorze (0)

Brak opinii