Korepetycje Elektrotechnika dr inż. M. Flis

Mateusz Flis EDDIF dr inż. Mateusz Flis29 lat
Dr/dr inż.
Wszystkie oferty korepetytora (4)

791 Wyświetl numer

Wyślij wiadomość:

Cena
100 zł /45 min.
Miejsce
Korepetycje Gdynia (całe miasto)
U ucznia/ u korepetytora
Lekcje online/Skype
Tak
Zakres
Szkoła średnia, Studia

CENA PODLEGA NEGOCJACJI!

dr inż. M. Flis - dydaktyk interdyscyplinarny pracujący w zakresie trzech obszarów nauki. Prowadzi zajęcia z przedmiotów z dyscypliny elektrotechnika, z fizyki oraz z matematyki. Właściciel działalności EDDIF ( https://drflis.pl/ ).

Cena usługi podlega indywidualnej negocjacji z Klientem.
 Koszt podstawowy wynosi 120 zł / 50 min pracy.

Posiadam udokumentowane kilkuletnie doświadczenie pracy dydaktycznej i pracy w przemyśle. W zakresie działalności dydaktycznej Doradztwo Eksperckie EDDIF skierowane jest do dwóch komplementarnych grup odbiorców.

Pierwszą grupę EDDIF Dydaktyka tworzą studenci wyższych uczelni technicznych. W tym zakresie oferuje się korepetycje z przedmiotów z dyscypliny naukowej elektrotechnika, a w szczególności z: obwody elektryczne, podstawy elektrotechniki, teoria obwodów elektrycznych, teoria pola elektromagnetycznego, elektrotermia, fizyka, matematyka.

Druga grupa Klientów EDDIF Dydaktyka została zbudowana dla odbiorców młodszych. Przewidziano prowadzenie zajęć z przedmiotów ścisłych (fizyka, matematyka, zawodowe przedmioty elektryczne i mechatroniczne). Przeprowadzone badania rynkowe (Wydział Zarządzania) wykazały, że młodzi uczniowie pozbawieni są źródeł rzetelnej wiedzy.


W praktyce dydaktycznej rozmawiam z Uczniem i stymuluję go do samodzielnego myślenia nad rozpatrywanym zagadnieniem. Zalecam Klientom, aby rozważyli możliwość podjęcia nauki w blokach dwugodzinnych, w których wyodrębniam czas na:
   1) retrospekcję wiadomości z poprzedniego spotkania,
   2) wprowadzenie w nową tematykę i koncentrację na zrozumieniu rozwiązywania problemów zadaniowych, gdzie kładę nacisk na jak najwyższy stopień indywidualnej pracy Ucznia,
   3) omówienie części zadaniowej pracy domowej i przedstawienie materiału do samodzielnego zapoznania się przed kolejnym spotkaniem.

Pracuję metodologicznie, w sposób ustrukturyzowany i zhierarchizowany. Wskazuję Uczniowi ewentualne braki posiadanych umiejętności i nakierowuję na możliwe drogi ich uzupełnienia w ramach pracy z korepetytorem i w zakresie pracy własnej. Zakres tematyczny dostosowuję do potrzeb Klienta, jednak dbam o wykonywanie pracy zgodnie z zaleceniami wiodących ośrodków pedagogicznych i dydaktycznych.


Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 791 258 397 oraz mailowego m.flis@amw.gdynia.pl, a także do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie działalności EDDIF www.drflis.pl !

dr inż. Mateusz Flis
specjalista elektrotechniki 3372/4595


 


Opinie o korepetytorze (0)

Brak opinii