Korepetcyje/projekty Budownictwo


731 Wyświetl numer

Wyślij wiadomość:

Cena
40 zł /60 min.
Miejsce
Korepetycje Bydgoszcz (całe miasto)
U ucznia/ u korepetytora
Lekcje online/Skype
Nie
Zakres
Studia

Witam,Jestem studentem III roku budownictwa (specjalizacja KBI) udzielę pomocy przy nauce do kolokwium, egzaminu czy po prostu nauki bieżącej. Pomogę,  także w wykonaniu projektów, sprawozdań, zadań domowych.
1. Wytrzymałość materiałów·     
 charakterystyki figur płaskich ( obliczenia pola, momentów statycznych, środka ciężkości, momentów bezwładności, momentów dewiacji, głównych centralnych )·        
zginanie proste·        
zginanie ukośne·    
 rozciąganie·        
zginanie poprzeczne·     
 ściskanie·     
 rozciąganie mimośrodowe·  
 ugięcia metoda Clebsha, Morha·     
 skręcanie·        
wyboczenia·        
projektowanie przekrojów 
 2. Mechanika techniczna, mechanika teoretyczna, mechanika ogólna, mechanika konstrukcji·       
obliczenia reakcji·        
wykresy momentów,
sił tnących, sił poprzecznych·        
belki·        
ramy·        
kratownice ( metoda Rittera, wycinania węzłów, Cremony)
3. Mechanika budowli·        
linie wpływu·        
całkowanie graficzne·        
układy statycznie niewyznaczalne·        
metoda sił·        
metoda trzech momentów·        
metoda przemieszczeń·       
ruszty przegubowe·        
osiadanie, temperatura, obroty podpór·        
stateczność
4. Budownictwo Ogólne i rysunki budowlane·        
przerysowywanie rysunków ręcznie·        
rzuty piwnic, parteru, poddasza·        
rzuty kondygnacji·        
przekroje poprzeczne·        
elewacje·        
fundamenty·        
więźby dachowe·        
rzuty połaci·        
projektowanie schodów·        
mała architektura·        
obliczenia ( fundamentów, ścian, nadproży, stropów gęstożebrowych, więźby dachowej) 
5. Konstrukcje drewniane·        
zestawienia obciążeń·        
obliczenia więźby drewnianej ( krokwiowej, jętkowej, płatwiowo- kleszczowej itd )·        
obliczenia dla schodów ( projektowanie stopni, belek policzkowych, belek spocznikowych itd)·        
obliczenia stropów drewnianych·        
obliczenia elementów ściskanych·        
obliczenia złącza rozciągane·        
elementy z drewna klejonego·        
projektowanie belek
6. Konstrukcje żelbetowe,konstrukcje betonowe·        
płyty jednokierunkowo zbrojone·        
płyty dwukierunkowo zbrojone·        
żebra, podciągi·        
słupy, stopy, ławy fundamentowe 
Kontakt telefoniczny 731-987-399


Opinie o korepetytorze (0)

Brak opinii