Publikacja zagospodarowania przestrzennego


606 Wyświetl numer

Wyślij wiadomość:

Cena
30 zł /45 min.
Miejsce
Korepetycje Dębica (całe miasto)
Pokaż na mapie
U ucznia/ u korepetytora
Lekcje online/Skype
Tak
Zakres
Studia

Usługa polega na spełnieniu wymogów ustawowych w zakresie opracowania i publikacji metadanych oraz danych przestrzennych działu zagospodarowanie przestrzenne w formie usług danych przestrzennych bez naliczania opłaty za użyte oprogramowanie które jest typu open source.

Ewentualna opłata pobierana jest w głównej mierze za przetwarzanie danych przestrzennych i szeroko pojętą cyfryzację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin dla której do dzisiaj nie ma rozporządzenia. Nieokreślone w ustawach dodatkowe warstwy tematyczne ułatwiające i wspomagające pracę pracowników samorządowych, jak np. rejestry przestrzenne decyzji o warunkach zabudowy, w tym decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego a także rejestry wniosków o zmianę przeznaczenia terenu, czy rejestr ruchu inwestycyjnego mierzonego w formie pozwoleń na budowę mogą być również opracowane i publikowane w ramach usługi.

Nie jest pobierana natomiast opłata za użytkowanie serwera, domenę, a także za prawa autorskie do narzędzia biurkowego (desktop GIS do budowy bazy danych) oraz internetowego (web GIS do publikacji opracowanych zbiorów danych przestrzennych)

 


Opinie o korepetytorze (1)

Michał Leski
20 grudnia 2020

Polecam