Zadanie w 24h


63083559

Wyślij wiadomość:

Cena
20 zł /60 min.

WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, Mechanika

 • nośność przekroju,
 • projektowanie przekroju,
 • ściskanie/rozciąganie/,
 • skręcanie,
 • zginanie proste i ukośne,
 • zginanie z rozciąganiem/ściskaniem,
 • mimośrodowe rozciąganie/ściskanie,
 • obliczanie przemieszczeń,
 • hipotezy wytężeniowe,
 • twierdzenie Schwedlera-Żurawskiego,
 • wyboczenie,
 • uogólnione prawo Hooke’a,
 • naprężenia termiczne,
 • projektowanie spoin.
 • metody: Clebscha, Castigliano
 • Manabrei-Castigliano,
 • Maxwella-Mohra.
 • geometria mas (środki ciężkości, momenty bezwładności),
 • Drgania
 • DSO, utrata stateczności,
 • układy statycznie niewyznaczalne,
 •  metoda sił,
 • metoda przemieszczeń,                                                                                                                               
 • Metoda nośności granicznej          
 •  Metoda  Crossa                                                                                                                              
 • Metoda Trzech Momentów
 • linie wypływu reakcji i sił wewnętrznych,
 •  całkowanie graficzne metodą Wereszczagina,
 •  przemieszczenia w układach statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych,
 • wzory transformacyjne metody przemieszeń,

 


Opinie o korepetytorze (0)

Brak opinii