Matematyka, pomoc w rozwiązywaniu zadań


Wyślij wiadomość:

Cena
20 zł /60 min.
Miejsce
Korepetycje Warszawa (całe miasto)
U ucznia
Lekcje online/Skype
Tak
Zakres
Studia, Pisanie prac

Studiuję matematykę (studia magisterskie) na renomowanej
warszawskiej uczelnie.

Zakres:
analiza matematyczna: ciągi, granice, pochodne, całki,
ekstrema lokalne, funkcje wielu zmiennych, całki krzywoliniowe,
powierzchniowe, podwójne, potrójne, równania różniczkowe
zwyczajne i cząstkowe.
algebra liniowa: wektory, macierze, przestrzenie wektorowe,
przekształcenia liniowe, bazy, iloczyny skalarne, przestrzenie własne,
rozkład Jordana
matematyka dyskretna: kombinatoryka, zliczanie, rekurencje, funkcje tworzące, grafy, teoria liczb.
rachunek prawdopodobieństwa: zmienne losowe, dystrybuanty, rozkłady
zmiennych, prawdopodobieństwo warunkowe, niezależność.
statystyka: estymatory, rozkłady normalny i inne,
przedziały ufności, testowanie hipotez.

Gwarantuję szybkość i dyskrecję.

Opinie o korepetytorze (0)

Brak opinii