terapia pedagogiczna

Vademecum1 Centrum Edukacyjne 46 lat
Mgr/mgr inż.
Wszystkie oferty korepetytora (4)

663 Wyświetl numer

Wyślij wiadomość:

Cena
30 zł /60 min.
Miejsce
Korepetycje Szczytno (całe miasto)
U korepetytora
Lekcje online/Skype
Nie
Zakres
Szkoła podstawowa, Gimnazjum

Zapraszam na indywidualne zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce.
Oferujemy:
- terapię dziecka mającego trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia);
- terapię dziecka mającego trudności z ortografią (dysortografia);
- terapie dziecka mającego trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia).


Opinie o korepetytorze (0)

Brak opinii