KOREPETYCJE Z MECHANIKI


798 Wyświetl numer

Wyślij wiadomość:

Cena
35 zł /60 min.
Miejsce
Korepetycje Poznań (całe miasto)
Pokaż na mapie
U ucznia/ u korepetytora
Lekcje online/Skype
Nie
Zakres
Studia, Pisanie prac

25-letni inżynier budownictwa udzieli korepetycji z mechaniki studentom kierunków technicznych z następujących zagadnień:

Mechanika teoretyczna (techniczna):

Modele ciał w mechanice. Siła i jej odwzorowanie. Pewniki mechaniki klasycznej. Moment siły względem punktu i osi. Równoważność par sił. Składanie par sił. Redukcja układów sił. Oś centralna, skrętnik. Pojęcie wypadkowej i równowagi sił. Przypadki szczególne równowagi i redukcji sił. Stopnie swobody układu materialnego. Modele więzów – ich oddziaływanie. Siły czynne i bierne. Układy statycznie wyznaczalne. Przeguby w układach prętowych. Redukcja wewnętrzna w układach prętowych. Wyznaczanie sił normalnych, tnących i momentów zginających w belkach i w układach ramowych. Kratownice płaskie. Wyznaczanie sił w prętach kratownicy. Zjawisko tarcia. Ruch punktu i bryły sztywnej. Ruch złożony. Dynamika punktu, układu punktów materialnych i bryły sztywnej. Energia kinetyczna, energia potencjalna, zasada zachowania energii mechanicznej. Linie wpływu.

Mechanika budowli:

Układy prętowe statycznie wyznaczalne – siły przekrojowe, linie wpływu. Zasada prac wirtualnych. Zasada wzajemności prac. Obliczanie przemieszczeń układów statycznie wyznaczalnych. Analiza statycznie niewyznaczalnych układów prętowych – metoda sił i metoda przemieszczeń. Stateczność układów prętowych. Wyznaczanie obciążeń krytycznych. Teoria drugiego rzędu. Dynamika układów prętowych o skończonej liczbie stopni swobody.

Serdecznie zapraszam!

Opinie o korepetytorze (0)

Brak opinii