Jak pomóc uczniom
w skuteczniejszym zapamiętywaniu?

Jesteś tutaj:

Wzbudzić w człowieku motywację do uczenia się to przekonać go,
że ma bardzo dobrą pamięć, ponieważ "nie ma złej pamięci,
a tylko dobrze lub źle ją ćwiczymy." - Harry Lorayne.

Typy osób

W swoim doświadczeniu korepetytora prawdopodobnie pracujesz z dwoma typami osób:

  1. uczniowie, którym podstawowa wiedza szkolna nie wystarcza i chcą ją poszerzyć. Ich celem jest wspięcie się na wyższy poziom wiedzy w celu uzyskania lepszych wyników. Praca z takimi uczniami zazwyczaj jest wymagająca merytorycznie, ale sam proces nauki jest łatwy i efektywny – uczniowie wykazują się dużą motywacją i chęcią współpracy.
  2. uczniowie, którzy mają problemy z przedmiotem (lub ogólnie z nauką), a celem ich nauki jest opanowanie podstawowych wiadomości z danej dziedziny. Charakteryzują się oni niskim poczuciem wpływu na sytuację, obniżoną motywacją oraz problemem z koncentracją.

Jeśli pracujesz z uczniem, który uważa, że jego problemy z nauką są wynikiem problemów z zapamiętywaniem, zrób mu krótki test. Rozpocznij luźną rozmowę na temat hobby i zainteresowań. Prawdopodobnie okaże się, że ten "słaby uczeń", którego hobby jest np. sport, jednym tchem wymieni nazwiska strzelców bramek z kilku kolejnych meczy ekstraklasy albo opisze wszystkie reguły gry w tenisa wraz z najnowszym rankingiem tenisowym ATP Single. Poza skrajnymi wyjątkami, problem nie tkwi w "złej pamięci" ale w braku zainteresowania tematem, co z kolei obniża motywację do nauki. Niska motywacja bowiem przyczynia się do problemów z koncentracją, które w rezultacie powodują kłopoty w zapamiętywaniu materiału.

Na dzień dzisiejszy dzięki wielu interesującym badaniom nad pamięcią mamy dostęp do opracowanych, sprawdzonych metod jej poprawy. Wybraliśmy dla Ciebie kilka ciekawych rozwiązań oraz technik, którymi możesz pomóc swoim uczniom w efektywniejszym zapamiętywaniu materiałów, a tym samym zwiększyć swoją skuteczność nauczania.

Na początek - co zrobić z naszym "słabym uczniem"?

Zastosuj wspomniany powyżej test. Jeśli z błyskiem w oczach opowie o swoich zainteresowaniach, wytłumacz, "Jeśli potrafisz zapamiętać rzeczy, które Cię pasjonują, co przed chwilą świetnie zaprezentowałeś, to znaczy, że naprawdę masz świetną pamięć. Gdybyś zainteresował się w podobnym stopniu czym innym zapamiętałbyś to równie dobrze." Zgodnie z prawdą dodasz w ten sposób uczniowi skrzydeł i ośmielisz go do zmiany myślenia o jego możliwościach.

Teraz Twoja kolej

Podczas przekazywania materiału zastosuj w miarę możliwości analogie do tematów, które są dobrze znane i lubiane przez ucznia. Zanim on coś zapamięta, jego umysł musi skojarzyć nowy materiał z tym, co już wie (najlepiej z tym, co lubi). Początek drogi ku sprawnej, wyćwiczonej pamięci to świadome skojarzenia.

Mnemotechniki

Gdy uda Ci się w powyższy sposób rozbudzić w "słabym" uczniu motywację oraz poczucie, że ma wpływ na własna pamięć zaproponuj mu skorzystanie z dodatkowych technik ćwiczenia pamięci. Są nimi tzw. mnemotechniki.

Mnemotechniki- w szerokim znaczeniu obejmują wiedzę o sposobach zapamiętywania i usprawniania pamięci, w wąskim znaczeniu- rozumiane jako techniki szybkiego zapamiętywania. Przedstawiamy przykłady kilku z nich:

Źródła:
T. Maruszewski Psychologia Poznawcza
H. Lorayne Sekrety Superpamięci
F. Żurakowski Jak uczyć się szybko i skutecznie
A. Bubrowiecki Popraw swoją pamięć

Warto przeczytać